Etemadi Advocatuur staat ondernemingen en ondernemers bij met raad en daad. Etemadi Advocatuur beschikt over ruime ervaring en deskundigheid op het gebied van het ondernemingsrecht en het vennootschapsrecht met de daarbij behorende rechtsverhoudingen tussen vennoten onderling, ondernemers en derden met onder meer de volgende aspecten.

  • Bestuurders- en aandeelhoudersaangelegenheden
  • Structuurregime en Raad van Commissarissen
  • Oprichting van rechtsvormen
  • Omzetting en ontbinding van rechtspersonen
  • Inkoop en intrekking van aandelen
  • Fusies, overname en/of splitsing
  • Herstructurering
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Joint ventures
  • En andere samenwerkingsverbanden