Procederen kan kostbaar zijn en het resultaat laat vaak lang op zich wachten. De afweging om te procederen is daarom een zorgvuldige keuze. Soms is er echter geen keuze, bijvoorbeeld omdat u door een ander in een juridische procedure wordt betrokken of omdat een ander weigert om vrijwillig uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken.

Etemadi Advocatuur heeft bewezen ervaring met het procederen voor de rechtbank, kantonrechter en in hoger beroep bij het Gerechtshof, voor ondernemingen, ondernemers en particulieren.

Zowel voorafgaand als tijdens een juridische procedure is een goede strategie onontbeerlijk. Het innemen en formuleren van stellingen, het veiligstellen van verhaalsmogelijkheden en het taxeren van de bewijspositie is slechts een greep uit de werkzaamheden die onderdeel uitmaken van een goede strategie. Etemadi Advocatuur maakt voor u een kosten- batenanalyse waarbij tevens de procesrisico’s voor u in kaart worden gebracht. Zo weet u vooraf wat uw kansen en risico’s zullen zijn in een gerechtelijke procedure.

Etemadi Advocatuur heeft ruime ervaring met het oplossen van juridische geschillen en fungeert als strategische partner in verschillende procedures voor ondernemers, ondernemingen en partijen uit de voetbalwereld.

Etemadi Advocatuur adviseert en helpt u bij onder meer:

  • Onderhandelen en treffen van schikkingen
  • Dagvaardingsprocedure
  • Kort geding
  • Hoger beroep
  • Arbitrageprocedure
  • Aansprakelijkheid
  • Beslag
  • Verhaal van vonnissen
  • FIFA procedure
  • Arbitrageprocedure bij de KNVB