Intellectueel eigendomsrecht is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties zoals teksten, foto's, software, uitvindingen, merknamen én waardevolle kennis. Etemadi Advocatuur is thuis in alle aspecten van intellectueel eigendom. Etemadi Advocatuur heeft bewezen ervaring met het voeren van procedures en het adviseren van cliënten op het gebied van merkenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, modellenrecht en portretrechten.
Etemadi Advocatuur treedt voor u op als inbreuk dreigt of als inbreuk al een feit is. Maar ook kunnen licentiecontracten voor u worden opgesteld en adviseert Etemadi Advocatuur u over de beste beschermingsvorm van uw werken, plannen en ideeën. Etemadi Advocatuur adviseert, en waar nodig procedeert, over kwesties als:

  • Handelsnaamwet - beschermt de naam van de onderneming
  • Merkenrecht - het merk en het logo van het bedrijf of van een specifiek product
  • Auteursrechten - alles wat wordt geschreven of ontworpen
  • Tekening- en Modellenrecht - ontwerp van een nieuw uiterlijk voor een bestaand product
  • Octrooirecht – beschermt een technische uitvinding
  • Registratie depot IE- rechten
  • Productbescherming en conceptbescherming
  • Domeinnamen
  • Portretrecht
  • (Voorkomen van) conflicten