Neem tijdig contact op met Etemadi Advocatuur zodra uw openstaande rekeningen niet op tijd worden betaald of wanneer u daarover een geschil heeft met uw afnemer. Teveel onbetaalde facturen kunnen uw bedrijf namelijk de kop kosten. Een stap naar een incassobureau of deurwaarder is dan vaak een herhaling van zetten. Etemadi Advocatuur heeft bewezen ervaring in het op een kostenefficiënte manier oplossen van zaken waarin sprake is van opeisbare vorderingen. Blijft de debiteur toch in gebreke met betaling, dan schuwt Etemadi Advocatuur de gang naar de rechter niet. Met een vonnis in de hand kunt u vervolgens executiemaatregelen (laten) nemen.

Het voordeel van zaken doen met Etemadi Advocatuur is dat alle incasso maatregelen direct tot uw beschikking staan. Of uw vordering nou een minnelijke, juridische, of gerechtelijke benadering vereist; Etemadi Advocatuur staat u van A tot Z bij.

Etemadi Advocatuur adviseert en helpt u onder meer bij:

  • Onbetaald gebleven facturen
  • Betwiste facturen
  • Treffen van minnelijke regeling
  • Voeren van onderhandelingen
  • Incassoprocedure
  • Incasso kortgeding
  • Conservatoir beslag leggen
  • Aanvragen faillissement debiteur
  • Aansprakelijkheid