Het recht rondom faillissementen en surseances van betaling wordt insolventierecht genoemd. Op het moment dat een privé-of rechtspersoon niet meer aan zijn of haar financiële verplichtingen kan voldoen, dan kan de rechtbank het faillissement uitspreken.

De faillissementsaanvraag gebeurt via een advocaat. Of het aanvragen van een faillissement de moeite loont, hangt onder meer af van de soort vordering en de hoogte ervan. Etemadi Advocatuur adviseert uw bedrijf ter zake van het aanvragen van een faillissement of surseance van betaling. Daarbij kan Etemadi Advocatuur uw belangen in de faillissementsprocedure behartigen. Tevens adviseert Etemadi Advocatuur u ter zake van uw rechtspositie als schuldeiser van een bedrijf dat in surseance van betaling of in staat van faillissement is geraakt of dreigt te geraken.

Etemadi Advocatuur heeft jarenlange ervaring met het ondersteunen van insolventietrajecten. Etemadi Advocatuur adviseert en helpt u bij onder meer:

  • Eigen aangifte faillietverklaring
  • Faillissementsaanvraag
  • Wet Schuldsanering natuurlijke personen (WSNP)
  • Surseance van betalingen
  • Betalingsonmacht
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Geschil met de curator
  • Geschillen omtrent zekerheden (zoals pandrecht en hypotheek)
  • Doorstart van de onderneming