Een commercieel contract behelst de – mondeling of schriftelijk – gemaakte zakelijke afspraken. Etemadi Advocatuur kan u bijstaan op het gebied van het contractenrecht. Wilt u een contract laten opstellen om de gemaakte afspraak zwart-op-wit vast te leggen in een overeenkomst, laat Etemadi Advocatuur u dan helpen bij het opstellen van een waterdicht contract. Dit voorkomt onnodige geschillen en procedures in de toekomst. Ook wanneer u problemen heeft met een huidige contractant kunt u Etemadi Advocatuur in de arm nemen. Schakel in dat geval Etemadi Advocatuur in voor deskundige juridische hulpverlening zodat het conflict zoveel mogelijk in uw voordeel wordt beslist.

Kortom, een goede overeenkomst voorkomt veel problemen. Etemadi Advocatuur helpt u graag met het nakijken en opstellen van contracten, maar ook wanneer u een geschil heeft over een overeenkomst.

Voorbeeldzaken – contractenrecht

  • Algemene voorwaarden
  • Overeenkomsten opstellen
  • Wanprestatie
  • Nietigheid van de overeenkomst
  • Ontbinding overeenkomst
  • Schadevergoeding
  • Overeenkomst vernietigen
  • Overige geschillen over contracten