Alles betreffende werk en personeel, zo zou je het arbeidsrecht het beste kunnen omschrijven. Etemadi Advocatuur adviseert zijn cliënten regelmatig over de inhoud van een arbeidsovereenkomst en stelt deze ook op. Ontslag, functiewijziging, re-integratie, ontbinding arbeidsovereenkomst, wie ermee te maken krijgt ontdekt dat het moeilijk is om heldere antwoorden te krijgen. Vanaf 1 januari 2015 is het nieuwe arbeidsrecht Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerd. De WWZ heeft tot gevolg dat elke werkgever zijn flexibele arbeidscontracten, aanname- en ontslagbeleid zal moeten aanpassen.

Voor al uw vragen op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht bent u zowel als werkgever, werknemer of als statutair directeur bij Etemadi Advocatuur aan het juiste adres. Om uw rechtspositie te kunnen bepalen is een gedegen arbeidsrechtelijk advies van belang, niet alleen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, maar ook tijdens en met name bij de beëindiging van het dienstverband.

Etemadi Advocatuur adviseert en helpt u bij onder meer:

  • Het opstellen / screenen van arbeidsovereenkomsten
  • Ontslag en ontbinding arbeidsovereenkomst
  • Ontslag wegens disfunctioneren
  • Ontslag op staande voet
  • Reorganisaties en overnames (sociaal plan)
  • Beëindiging met wederzijds goedvinden
  • Het concurrentie- en relatiebeding
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • CAO- vraagstukken