Als ondernemer kunt u op diverse manieren met aansprakelijkheid worden geconfronteerd. U kunt iemand aansprakelijk stellen, maar het kan ook zijn dat iemand u aansprakelijk stelt. In veel gevallen is het van belang vroegtijdig Etemadi Advocatuur te raadplegen zodat uw schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Aansprakelijkheid is het rechtsterrein dat bij uitstek een zorgvuldig juridisch advies behoeft. Daarvoor is een goede analyse van uw rechtspositie en het vaststellen van aansprakelijkheid noodzakelijk. Etemadi Advocatuur beoordeelt of u voor een schadevergoeding in aanmerking kan komen.

Etemadi Advocatuur heeft bewezen ervaring op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en alles wat daarbij nodig is om uitstekend te kunnen adviseren, procederen en oplossingsgericht te onderhandelen.

  • Onrechtmatige daad
  • Aansprakelijkheid wegens het niet nakomen van overeenkomsten
  • Aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen
  • Aansprakelijkheid voor personeel
  • Aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten
  • Aansprakelijkheid voor gebouwen
  • Als producent voor schade die is veroorzaakt door een gebrek in jouw producten
  • Als werkgever voor schade die uw werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden