Het Reglement Intermediairs

Op 1 april 2015 heeft de KNVB het ‘Reglement Intermediairs’ ingevoerd. Dit is het gevolg van een wijziging van de statuten van de FIFA als gevolg waarvan het licentiesysteem voor spelersmakelaars is afgeschaft. Geen verplicht examen meer, maar slechts een aantal registratieverplichtingen zijn nu voldoende om de belangen van een speler te mogen behartigen. De spelersmakelaar wordt vanaf 1 april 2015 intermediair genoemd.

Vereisten registratie intermediair bij de KNVB

Om aan de registratieverplichtingen te voldoen, dient men een intermediairsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Met deze ondertekening is men verbonden aan de Statuten en Reglementen van de KNVB, UEFA en FIFA. Daarnaast dient er een kopie van identiteitskaart of paspoort en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te worden overlegd. Om als intermediair geregistreerd te staan, dient men zich ieder jaar vóór 31 maart te registreren. Er dient tevens een bedrag van €.450 aan registratiekosten te worden betaald.

Transparantie

Met de invoering van het Reglement Intermediairs dient de markt transparanter worden. De KNVB houdt bij wie als intermediair geregistreerd wordt en publiceert deze registratie. Daaruit wordt duidelijk wie bij welke transfer betrokken is geweest. Tevens wordt met voormelde registratie duidelijk wat het totaalbedrag is dat elke Nederlandse club heeft betaald aan intermediairs.

Enkele gevolgen van de invoering van Reglement Intermediairs

Als gevolg van de afschaffing van de licentieplicht kan iedereen tegenwoordig intermediair (zaakwaarnemer) worden, mits er aan de registratievereisten wordt voldaan. Bijna één jaar naar dato lopen er vele nieuwe partijen langs de voetbalvelden om (jeugd)spelers aan zich te binden. Het gevolg daarvan is dat het voor een (jeugd)speler niet altijd duidelijk is of hij met een kundige en ervaren zaakwaarnemer of intermediair te maken heeft. Dit wordt tevens door de ouders van de (jeugd)speler als een probleem ervaren. Een verkeerde keuze kan namelijk ten koste gaan van een goede en doordachte begeleiding en aldus van de carrière van de (jeugd)speler. Voorts wordt het door de clubs als nadelig ervaren wanneer zij met een onkundige en onervaren intermediair aan tafel moeten zitten.

Met de afschaffing van de licentieplicht is het tevens niet meer nodig om een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering was vóór 1 april 2015 voor een FIFA- gelicentieerde spelersmakelaar verplicht om zodoende de eventuele schade te kunnen dekken die hij/zij eventueel maakt in de uitoefening van zijn/haar beroep. Een intermediair is dus niet meer verzekerd voor eventuele schade die hij/zij als gevolg van zijn/haar werkzaamheden kan veroorzaken.

Verder, het aantal voetbalscholen in Nederland stijgt explosief. Veel jeugdtrainers en oud-voetballers beginnen dergelijke scholen, waar tegen betaling extra trainingen, clinics en voetbalkampen worden verzorgd. De meeste voetbalscholen zijn commercieel, maar er zijn ook andere vormen.

Er zijn steeds meer voetbalschoolhouders die ook zaakwaarnemer zijn. Deze laatste groep bindt spelers aan zich door middel van contracten die veelal juridisch niet juist zijn danwel in het nadeel van de speler zijn opgesteld. Daarin wordt onder meer opgenomen dat zodra de speler bij een Betaal voetbal Organisatie (BVO) terecht komt dat de voetbalschool dan als zaakwaarnemer van de desbetreffende speler zal optreden. Met die constructie worden de KNVB- regels omzeild. Volgens de reglementen mag een zaakwaarnemer of intermediair niet werken met spelers jonger dan 15,5 jaar. Voorts zijn de voetbalscholen niet geregistreerd als intermediair bij de KNVB waardoor ze niet onder de regelgeving van de KNVB, UEFA en de FIFA vallen.

Vrijblijvend advies

Kortom, voor de zakelijke en juridische begeleiding is het steeds belangrijker voor (jeugd)spelers en hun ouders om te kiezen voor één partij die deskundig, ervaren en betrouwbaar is.

De heer mr. Zabih Etemadi, advocaat te Amsterdam, is een expert op het gebied van voetbal en recht. Hij was tot 1 april 2015 tevens een FIFA- gelicentieerde spelersmakelaar. Etemadi acteert interdisciplinair door zijn topsportachtergrond (als oud profvoetballer) te combineren met zijn juridische know- how en ondernemerservaring als advocaat. Etemadi is tevens lid van de Denktank Voetbal en Recht, gelieerd aan Universiteit van Amsterdam, in Nederland.

Mocht u vragen hebben, neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact op met het Advocatenkantoor Etemadi via telefoon: +31 (0)20 820 44 67 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

maandag, 29 februari 2016 12:05

Concrete tips bij bedrijfsovername

Het is een grote stap wanneer u een bedrijf gaat overnemen of wanneer uw bedrijf wordt overgenomen. Een goede voorbereiding en een zorgvuldig onderzoek zijn essentieel. Om u daarbij te helpen, geeft Etemadi Advocatuur u wat concrete tips.

Tip 1: Win altijd eerst advies in bij een deskundige advocaat

Bij Etemadi Advocatuur kunt u altijd terecht voor een vrijblijvend gesprek. In dat gesprek worden uw ideeën en plannen besproken en geanalyseerd. Vervolgens wordt het vervolgtraject in samenspraak met u opgepakt.

Tip 2: Laat een goede en zorgvuldige waardering van het bedrijf opmaken

De waardering zal het uitgangspunt zijn voor de verdere onderhandelingen. De waarde van het bedrijf heeft effect op de andere nog overeen te komen voorwaarden van de overname.

Tip 3: Onderhandel niet zelf

Wanneer u een bedrijf gaat kopen of verkopen is het aan te raden niet zelf te onderhandelen. Onderhandelen is een vak apart en het is dan ook het verstandigst dit door een expert te laten doen. Etemadi Advocatuur heeft ruime ervaring met het voeren van verschillende onderhandelingen.

Tip 4: De voorwaarden zwart op wit en waterdicht vast laten leggen

Het is raadzaam om de contractuele afhandeling door een ervaren advocaat te laten doen. Etemadi Advocatuur kan de volledige contractuele afhandeling voor u regelen.

Andere tips zijn:

  • Maak een geheimhoudingsovereenkomst;
  • Zorg voor een voorbehoud in de LOI (Letter Of Intent/Intentieovereenkomst) en maak van de LOI geen koopovereenkomst;
  • Doe een due diligence en stel de koopprijs vast;
  • Pas op met vrijwaringen.

Mocht u vragen hebben, neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact op met het Advocatenkantoor Etemadi via telefoon: +31 (0)20 820 44 67 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vanaf 1 juli 2015 gaat het ontslagrecht op de schop. Er worden wijzigingen aangebracht in de ontslagroute en in de ontslagvergoeding.

De werkgevers hebben niet meer de vrije keuze in de ontslagroute. Wanneer er sprake is van ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, dan moet de werkgever naar het UWV voor een ontslagvergunning.
Wanneer er sprake is van ontslag vanwege een persoonlijke reden, zoals slecht functioneren van de werknemer, dan gaat de ontslagprocedure via de kantonrechter.

Voorts maakt de ontslagvergoeding vanaf 1 juli 2015 plaats voor de transitievergoeding. De transitievergoeding is lager dan de huidige kantonrechtersformule. Alle werknemers krijgen op deze manier een uniforme vergoeding, ongeacht de ontslagroute en het soort contract.
Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met het Advocatenkantoor Etemadi via telefoon: +31 (0)20 820 44 67 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Het laatste nieuws